หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :   โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ
 ส่วนสูง :   164 Cm. น้ำหนัก 47 Kg.
 สถานะภาพทางทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บุคคล/ฝึกอบรม/จป.วิชาชีพ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  HR Officer
 เงินเดือนที่ต้องการ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พัฒนาซอฟท์แวร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.43
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนสตรีวัฒมหาพฤฒาราม
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  คณิต-อังกฤษ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.33
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  มีนาคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  HR Officer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ดูแล เพิ่ม/แก้ไข/Update ตําแหน่งงานในเว็ปไชต์หางาน เเละตาม Facebook -สรรหาบุคคลากรให้กับองค์กร -จัดทําสัญญาจ้างพนักงาน -จัดทํา File พนักงานเข้าใหม่-ลาออก -จัดทําเอกสารการประเมินผ่านการทดลองงานของพนักงาน , เอกสารปรับเงินเดือน , หนังสือรับรองการทํางาน ฯลฯ -ดูแล Stock Uniform -ดูเเล Time Attendance -ดูเเลเรื่องสวัสดิการวันเกิดพนักงาน -จัดทําบัตรพนักงาน -แจ้งเข้า - ออก ประกันสังคม , เปลี่ยนเเปลงข้อมูล , เบิกค่าทําฟัน -ประสานงานกับนายหน้าประกันภัยเพิ่มทําการ เเจ้งเข้า - ออก ประกันสุขภาพ -ประสานงานทั่วไปกับบุคคลากรภายใน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  สิงหาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ HR
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -โทรนัดสัมภาษณ์งาน -ลงพื้นที่เปิดรับสมัครงานตามสาขาเปิดใหมในต่างจังหวัด -ติดต่อผู้ที่ได้เริ่มงาน -จัดทําเอกสารสัญญาจ้างพนักงาน -จัดทําฐานข้อมูลพนักงาน(แจ้งเข้า-เเจ้งออก) -ประสานงานทั่วไปกับบุคคลภายในองค์กร -งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 4. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย  100  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดีเยี่ยม - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , AI ได้ดีเยี่ยม
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 ต.ค. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
Website Jobdtoday.com