หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :   โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี 10 เดือน
 ส่วนสูง :   166 Cm. น้ำหนัก 78 Kg.
 สถานะภาพทางทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ครูสอนคณิตศาสตร์
 เงินเดือนที่ต้องการ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :  ปวส.-ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.22
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนพระหฤทัย
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษา
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.44
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่เสมอ - รู้จักบริหารเวลาได้ดี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1. รับตำแหน่งคณะกรรมการหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 โดยมีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษากับน้องปี 1 และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย 2. ได้รับรางวัลระดับดี (อันดับที่ 2) ภาคบรรยายกลุ่มสถิติและคณิตศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลับแม่โจ้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 6 ก.ย. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
Website Jobdtoday.com