หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :   โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 35
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 49 Kg.
 สถานะภาพทางทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ลูกค้าสัมพันธ์
 เงินเดือนที่ต้องการ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2550
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร บางเขน
 วุฒิการศึกษา :  ป.ตรี
 สาขาวิชา :  โฆษณาประชาสัมพันธ์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.37
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  ปวช.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนบางกะปิ
 วุฒิการศึกษา :  ม.ปลาย
 สาขาวิชา :  ศิลป์-คำนวณ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.56
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  10 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  ลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นเตอร์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - ควบคุมดูแล บริหารงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานทุกส่วนงานทั้งภายในภายนอก ให้เข้าใจการบริการ ไปในทิศทางเดียวกัน - ทำเบิก Gift Voucher เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ให้กับลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด - นำเสนอรายงานประจำวันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการให้บริการ หลังการขายต่อไป - รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า Web Site ส่งต่อแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งข้อมูลที่หน่วยงานนั้นๆอย่างละเอียดชัดเจนกับลูกค้า - สอบถามสินค้าผ่านทาง Web Site , Face book ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอสินค้าตามความต้องการของลูกค้า - ออกเอกสาร CAR กับหน่วยงานที่ทำผิดพลาดซ้ำ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ติดตามการส่งกลับ พร้อมเอกสารแนบ ส่งต่อหัวหน้างานพิจารณาการตอบ - ติดตามปัญหาลูกค้าจากคลังสินค้า DHL หลังบริการจัดส่งแก้ปัญหาวิธีที่ถูกต้อง - สรุปรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับงานบริการหลังการขายและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  มีนาคม 2551 ถึง สิงหาคม 2558
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  ลูกค้าสัมพันธ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  มกราคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2551
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :   ฝ่ายบุคคล & ธุรการเซลล์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ดูแลการขาดลามาสายพนักงาน,แม่บ้าน,รปภ. 2.ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน เบิกของ,เช็คของเข้า 3.ดูแลการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ จบลูกค้าจ่ายเงิน 4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย,ต้อนรับลูกค้า พาเดินดูพื้นที่ 5.จัดเตรียมเอกสารให้พนักงานส่งเอกสารวิ่งส่งงานตามเส้นทางที่กำหนด
 4. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ค. 2560 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
Website Jobdtoday.com