หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :   โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 38 ปี 2 เดือน
 ส่วนสูง :   172 Cm. น้ำหนัก 86 Kg.
 สถานะภาพทางทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  IT Manager / Senior IT Manager
 เงินเดือนที่ต้องการ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2544
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.3
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 สาขาวิชา :  คณิต-อังกฤษ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.6
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  6 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  พฤศจิกายน 2558 ถึง เมษายน 2559
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  IT Manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Manage and Maintain Infrastructure for 4 Branch. •Active Directory System. DHCP ,DNS , GPO •Maintain Symantec Backup system. Maintain VMWARE ESX. Maintain CCTV System. •Maintain NAS Storage. Maintain Fotigate Firewall System(4 Devices). •Maintain Kaspersky Antivirus Server , Maintain Print Server. Maintain FTP Server System. Project implement : •Improve Files Server(for 4 branch) •Implement IT Asset inventory (Record HW and Software online). •Implement Helpdesk Management System. Service Support Task : •Maintain support team.Plan and control Preventive Maintenance for clients and Server •Control IT Asset inventory, Control Software License. Application Task •Maintain ERP (BPlus for module Account, POS, HR, Warehouse). •Maintain Car Management System. Maintain EDI (DHL integrate ERP) ISO Task •Plan and manage ISO of IT Department. Create and control manual of IT Department. •Plan and control Risk of IT Department. •Internal Audit, Improve all process ICT Service. Planning and control ICT Policy.
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  กรกฎาคม 2556 ถึง ตุลาคม 2558
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  IT Manager
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  •Implement and Manage Helpdesk ‘s Team. •Manage VMware Esx System, Files Sharing, Email System •Plan & Control Budget. •Improve all process ICT Service. •Control Software License and Asset(IT). •Document Control. •Consult and coordinate customer. •Plan for KPI and SLA to evaluate the team performance
 3. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  สิงหาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2556
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :   Assistant IT Manager.
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Operation Support and Services •Assist in coordinating IPSOS s IT services with other counterparts in other countries. •To coordinates user and support issues among corporate sites to ensure timely distribution of knowledge and positive impact on user satisfaction and productivity. •Maintain all servers and network management functions in support of IT services related to the operation, performance, or availability of data and communications networks. •300 fulltime end-users, 25 Servers, 4 IS Staff. •Maintain VDO Streaming project., Maintain call center system. (3CX) •Maintain PDA and Samsung galaxy Tab about 100 clients. •Implement and Maintain CCTV system, Finger Print. Server & System Task •Maintain Windows Server System (AD, DHCP, Firewall, Trend micro antivirus and MacAfee Antivirus •Maintain Backup Server System. Maintain Print Server, Maintain Files Server. •Maintain VMware Esxi Server. Coordinate all Dept. about application and Project Management. •Maintain Voice over IP Telephone (Elastic Server system, 3CX). •Maintain Helpdesk System. (GLPI), IT Asset Inventory. •Maintain Telephone PABX System, Control Software License. •Create user login for Domain and Email System. Implement Cacti Network and Server Management. •Manage all Print Sever. Maintain and implement NAS Storage. •Maintain Email Server System. (MS Exchange Server 2007). Maintain FTP Server. Strategy Planning Task •Plan IT infrastructure and related client services to meet the business goal •Provide recommendations on IT developments within local office to increase the efficiency and effectiveness. •Advise on security policies to protect business information. •Plan for KPI and SLA to evaluate the team performance. Procurement Task •Identify software and hardware needs of local business units and coordinate such requirements with Ipsos’s local and global resources and plan for the budget. •liaise with IT vendors and supplier for network resources purchase and maintenance, software and hardware inventory control •Document all changes, modifications and additions to the infrastructure and keeps an up-to date inventory of all network/security related equipment and infrastructure.
 4. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  มกราคม 2553 ถึง กรกฎาคม 2554
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :   System Engineer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ : System Admin Task •Backup & Restore Data on server (3 Tape Device Dat, 2 Device Ultrium LTO ) •System monitoring daily. Maintain Video conference. •Monthly maintain Server room and Network Distribution Room (3 Server Room). •Maintain Windows 2003 R2, Windows 2008 Server (Active Directory, DHCP, DNS, GPO, VPN, Print Server) •Implement Symantec Endpoint Antivirus and Symantec Live Update Administrator. •Implement File Resource Management on MS Windows 2008. •Implement Symantec Backup Exec and Desktop and laptop for client (50 users). SAP SYSTEM •Apply off-line redo logs on the standby server daily. •Reboot SAP system monthly with SAP system administrator, Daily check Server SAP Helpdesk Support Task •Help desk support for installation, maintain and trouble shoot hardware and software problems on PC. •Support and Standby for the emergency call (support for non-office hours). •Support user at Rodent stock Asia Company. Control software license and ISO Document.
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2547 ถึง ตุลาคม 2547
 สถาบัน :   Learn Profession
 หลักสูตร :   Implement Windows 2003 Server
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2548 ถึง เมษายน 2548
 สถาบัน :  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์
 หลักสูตร :  Network Desigh and Implement (Basic)
3. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2551 ถึง เมษายน 2551
 สถาบัน :   Sales force Singapore
 หลักสูตร :  Administrator CRM Salesforce.com
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย  38  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  Management Skill: KPI, ITIL V3, Project Management, ISO, Budget Control Website Skill: Develop and maintain CMS Website, Business Application: HRIS, Payroll System, Workflow paperless, Salesforce CRM, ERP Infrastructure Skill: -VOIP Telephone: 3CX, Elastix System .NAS Storage. -Security: Firewall, CCTV, Finger Print. Windows 2008 R2, Windows 2012 R2 (Active Directory, DHCP, Print Server, IIS, DNS etc.) Antivirus System. Wireless System, Internet and Wan Network. Config switch , Router. -Files Sharing: MS Windows Files Sharing, NAS -Helpdesk Management system: Implement GLPI System. -Backup System: Veritas Backup, Symantec Backup, CA Brigstror Backup System -Email System: MS Exchange, Imail. -Virtualization: VMware Esxi, MS Hyper V -Call Center System: Elastix System. -Programing Skill: PHP Database Skill : MS SQL Server 2014 , My SQL
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  •Implement Helpdesk Management System. •Implement Files Sharing. •Implement Antivirus Server. •Implement AD, GPO, DNS,DNS,Print Srv. •Implement Backup Server System. •Implement EDI System (Integrate Local ERP with DHL System. •Implement IT Asset System. •Implement Firewall System., CCTV •Implement Application Work Flow (Paperless). Web Master.
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 ต.ค. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
Website Jobdtoday.com